Dagtocht

Rondje IJseldelta
Kaartje van het vaargebied

Via de Spooldersluis varen we de IJssel op. Het schip voert u via Zalk en Kampen naar het Ketelmeer. Vervolgens varen we via Schokkerhaven, Ramspol, Zwarte Meer, het Vogeleiland, Zwartewater, Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt weer terug.

0
Kampen
0
Kampen
Rondje IJseldelta
Thuis- en vertrekhaven

Adres
IJsselkade ( IJsselkade 40, 8261 AE Kampen)

Parkeer informatie
Gratis parkeren is mogelijk bij het station (Stationsplein 5 8267 AB) in Kampen. Over de stadsbrug van Kampen loopt u naar de IJsselkade (ongeveer 10 minuten loopafstand).

Betaald parkeren is mogelijk langs de IJsselkade (dagkaart € 10,00).

©
Hakvoort
16
Hasselt
16
Hasselt
Rondje IJseldelta

Hasselt is een plaats in de gemeente Zwartewaterland in de Nederlandse provincie Overijssel. Hasselt ligt aan het Zwarte Water en de Dedemsvaart. De stad ligt in het noordwesten van de historische landstreek Salland en bij de zuidgrens van de Kop van Overijssel. In de Middeleeuwen was Hasselt een Hanzestad.

©
15
Zwartsluis
15
Zwartsluis
Rondje IJseldelta

Zwartsluis is een Nederlands dorp en een Nederlandse havenplaats in de gemeente Zwartewaterland, Overijssel, gelegen op de plek waar het Zwarte Water en het Meppelerdiep samenkomen. Op 1 januari 2021 telt het dorp 4.890 inwoners. Iemand uit Zwartsluis wordt in het regionaal dialect een Sluziger of Bleistarte genoemd.

©
14
Genemuiden
14
Genemuiden
Rondje IJseldelta

Genemuiden is een plaats in de gemeente Zwartewaterland in de Nederlandse provincie Overijssel. Genemuiden is gelegen aan het Zwarte Water en telde op 1 januari 2021 10.370 inwoners. Genemuiden heeft historische stadsrechten.

©
1
Spooldersluis
1
Spooldersluis
Rondje IJseldelta

De Spooldersluis is een schutsluis met één sluiskolk met puntdeuren tussen de IJssel en het Zwolle-IJsselkanaal in de gemeente Zwolle. De grootste schepen die op deze vaarweg zijn toegelaten zijn schepen met de afmetingen 110 x 12,00 m, CEMT-klasse Va. Met vergunning 139 m. De sluis is 142 m lang, 14,0 m breed.

©
2
Brug N764
2
Brug N764
Rondje IJseldelta

De Molenbrug is een brug in Nederland van het type tuibrug die de N764 over de IJssel bij Kampen voert en de belangrijkste vervoersverbinding tussen Kampen en Zwolle vormt.

©
3
Stadsbrug Kampen
3
Stadsbrug Kampen
Rondje IJseldelta

De stadsbrug in Kampen vormt van oudsher de verbinding over de IJssel tussen de grondgebieden van deze Nederlandse gemeente. De historische stad is gesitueerd aan de zuidoever van de IJssel terwijl aan de IJsselmuider oeverzijde de gemeente Kampen voor de gemeentelijke herindeling al grondbezit had.

©
4
Ingang Ganzendiep
4
Ingang Ganzendiep
Rondje IJseldelta

Het Ganzendiep is een zijtak van de Nederlandse rivier de IJssel bij de stad Kampen. Het Ganzendiep is negen kilometer lang en mondt uit in het Zwarte Meer. Het Ganzendiep is bij de IJssel afgesloten met een sluis, de Ganzensluis. Het riviertje de Goot is weer een zijtak van het Ganzendiep.

©
5
Eilandbrug, N50
5
Eilandbrug, N50
Rondje IJseldelta

De Eilandbrug is een brug in de rijksweg N50 over de IJssel tussen Kampen en Ramspol. De eigenlijke brug bestaat uit een asymmetrische tuibrug over de hoofdoverspanning, een beweegbare brug en aanbruggen boven de uiterwaarden. Zeilboten lager dan 14 meter kunnen onder de brug doorvaren.

©
6
Kattendiep
6
Kattendiep
Rondje IJseldelta

Het Kattendiep is een van de twee uitmondingen van de Nederlandse rivier de IJssel in het Ketelmeer. Het Kattendiep is de noordelijke rechter zijarm. De zuidelijke linker zijarm is het Keteldiep. Het Kattendiep is 700 meter lang. Het Kattendiep werd gegraven in 1940 door de Dienst Zuiderzeewerken.

©
7
Ketelmeer
7
Ketelmeer
Rondje IJseldelta

Het Ketelmeer is een randmeer in Nederland en ligt in de provincies Flevoland en Overijssel. De IJssel, het Zwarte Water en het Vossemeer komen erop uit. Het Ketelmeer mondt vervolgens uit op het IJsselmeer.

©
8
IJsseloog (slibdepot)
8
IJsseloog (slibdepot)
Rondje IJseldelta

IJsseloog is een kunstmatig eiland midden in het Ketelmeer dat tot doel heeft verontreinigd slib uit de bodem van het meer te bergen. Daarnaast heeft het een recreatie- en natuur ontwikkelingsfunctie. Het eiland dankt zijn naam aan de ligging voor de monding van de IJssel en aan de vorm van het slibdepot, rond als een oog, waardoor het contactoppervlak van het slibdepot met de omgeving zo klein mogelijk is. Daarnaast is het woord "oog" een oud-Nederlands woord voor eiland. Denk aan Schiermonnikoog of Lauwersoog.

©
9
Schokkerhaven
9
Schokkerhaven
Rondje IJseldelta

Schokkerhaven is een buurtschap in de Nederlandse gemeente Noordoostpolder, gelegen rond een jachthaven aan het Ketelmeer. Het ligt ten zuidwesten van het voormalige eiland Schokland en ten zuidoosten van het dorp Nagele, waar het administratief toe wordt gerekend

©
10
Ramsdiep
10
Ramsdiep
Rondje IJseldelta

Het Ramsdiep is een water tussen het Zwarte Meer en het Ketelmeer. Het is ontstaan bij de aanleg van de Noordoostpolder. Over het Ramsdiep ligt de Ramspolbrug. In 2012 is deze brug vervangen door een nieuw, verhoogd exemplaar. Zo hebben scheepvaart en autoverkeer minder vaak last van elkaar.

©
11
Balgstuw
11
Balgstuw
Rondje IJseldelta

De balgstuw bij Ramspol is een opblaasbare dam bij Ramspol, gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Deze balgstuw is aangelegd om het gebied langs het Zwarte Meer te beschermen tegen vanuit het Ketelmeer opgestuwd IJsselmeerwater.

©
12
Zwarte meer
12
Zwarte meer
Rondje IJseldelta

Het Zwarte Meer ligt in de voormalige IJsseldelta tussen de Noordoostpolder en het Kampereiland. Het is een groot, ondiep randmeer dat grotendeels bestaat uit open water met lokaal watervegetaties van voedselrijke milieus. Aan de zuidkant ligt een groot rietmoeras, in het oostelijk deel een kunstmatig eiland (het Vogeleiland) en enkele restanten van biezenvelden. Langs de oevers zijn brede rietkragen en moerasvegetaties aanwezig. Plaatselijk komen grote zeggenmoerassen van voedselrijke milieus voor. De graslanden bestaan voor een groot deel uit typen van (matig) voedselrijke standplaatsen, overstromingsgraslanden met kievietsbloemen, kamgrasweiden en glanshaverhooilanden.

©
13
Vogeleiland
13
Vogeleiland
Rondje IJseldelta

Het Vogeleiland is een klein onbewoond eiland in het Zwarte Meer vlak bij het Overijsselse plaatsje Genemuiden en naast de vaargeul Zwolse Diep. Sinds 1997 wordt het door de Vereniging Natuurmonumenten beheerd als vogelreservaat. Het is alleen per begeleide excursie toegankelijk.

©